Wpis potwierdzający nabycie uprawnień  doradcy podatkowego Jana Danielewskiego wystawiony przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

CERTYF DORADCA PODATK

Wpis potwierdzający nabycie uprawnień biegłego rewidenta przez Urszulę Danielewską wystawiony przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

CERTYF BIEGLY REWIDENT

2019  Podatki Danielewscy   globbers joomla templates