Badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z ustawodawstwem krajowym w przypadku gdy podmiot gospodarczy spełnia jeden z poniższych warunków:

 

  • suma bilansowa przekracza 2,5 miliona euro;
  • średnia liczba zatrudnionych pracowników wynosi więcej niż 50 osób;
  • przychody ze sprzedaży usług i towarów oraz operacji finansowych przekraczają 5 milionów euro.

 

 

ciąży na nim obowiązek corocznego badania sprawozdania finansowego. Kancelaria Biegłego Rewidenta, wraz certyfikowanymi kancelariami Biegłych Rewidentów działającymi na terenie Poznania, świadczy kompleksowe usługi audytorskie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków nałożonych na podmiot gospodarczy. 

2020  Podatki Danielewscy   globbers joomla templates