Księgowość

 

Oferuje pełną obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym:

·         opracowanie zakładowego planu kont,

·         prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych (dla celów rachunkowych i podatkowych),

·         prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,

·         obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych,

·         przygotowanie deklaracji i rozliczeń CIT oraz VAT,

·         sporządzanie sprawozdań finansowych również dla celów GUS,

·         przygotowywanie materiałów dla organów nadzorczych firm i właścicieli,

 

·         monitorowanie należności i zobowiązań

2020  Podatki Danielewscy   globbers joomla templates