W zakresie rozliczeń oraz dokumentów płacowych Biuro Podatkowe oferuje pełną obsługę obejmującą takie czynności jak:

·         przygotowanie/sporządzenie comiesięcznych list płac,

·         przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz z zakończeniem stosunku pracy,

·         obsługa umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia),

·         sporządzanie deklaracji dotyczącej podatku od wynagrodzeń PIT-4R oraz PIT-11.

·         przygotowywanie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych wypoczynkowych, urlopów wychowawczych, świadectw pracy itp.,

 

·         przygotowywanie dokumentacji dla ZUS dotyczących zwolnień lekarskich oraz urlopów macierzyńskich.

2020  Podatki Danielewscy   globbers joomla templates