Podatki

Biuro Podatkowe oferuje pełną obsługę w zakresie:

·       zakładania oraz doboru formy opodatkowania działalności gospodarczej,

·       prowadzenia ksiąg rachunkowych,

·       prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,

·       prowadzenia ewidencji ryczałtowych,

·       prowadzenia ewidencji podatkowych do rozliczeń podatku VAT

·       rozliczania wewnątrz wspólnotowego dostawy oraz nabycia towarów WDT i WNT oraz składania informacji podsumowującej VAT-EU,

 

·       prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

2019  Podatki Danielewscy   globbers joomla templates